Moje cenová filozofie

Ze začátku mé privátní praxe jsem pracoval na smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Poměrně záhy se ale dostavily komplikace. Pojišťovny nechtěly některé výkony hradit. A také, co bylo nejvíce omezující, pokud nějaký klient potřeboval se se mnou sejít třeba 3x týdně, tak to pojišťovna (tehdy) odmítala zaplatit, jelikož měla měsíční limity na výkony a pacienta.

A jelikož bylo a je mou snahou terapii přizpůsobit klientovi tak, jak to potřebuje, tak tato omezení byla nepřijatelná. Rozhodl jsem se pracovat na přímou platbu.

Jsou autoři, kteří tvrdí, že pokud klient za terapii platí „z vlastní kapsy“, tak je k terapii motivovanější a práce postupuje lépe. Nemyslím, že to platí obecně, někdy to však zajisté roli hrát může. Rozhodně mám zkušenost, že lidé, kteří se z nějakého důvodu rozhodli pro terapii u mne, tak na to peníze našli, i když museli opravdu počítat každou korunu. Na druhou stranu, jsou situace, kdy jsem ochoten o svých cenách vyjednávat, tudíž vyjít klientovi vstříc, když to prostě jinak nejde a ten člověk stojí o MOU pomoc.

Moje ceny

Pro klienty s pravidelným příjmem, případně pro klienty, kterým terapii hradí někdo jiný (například rodiče):

  • Jedno individuální sezení (do 110 minut): 1 500 czk
  • Jedno párové nebo rodinné sezení (do 110 minut): 2 000 czk

Pokud klient nezruší domluvený termín setkání minimálně 24 hodin předem, za domluvené sezení částku účtuji, i pokud se nedostaví. Výjimkou jsou samozřejmě nějaké akutní nepředvídatelné události, které se můžou přihodit a zabránit klientovi, aby se na domluvené setkání dostavil. Nepátrám po pravdivosti klientových zdůvodnění. Pokud mi nějaký klient chce lhát, je to pouze jeho věc, včetně toho, že takový postoj klienta má pochopitelně vliv na průběh terapie.


Pro pre-graduální studenty VŠ bez pravidelného příjmu (tudíž už nikoli pro doktorandy), pro starobní důchodce bez jiného pravidelného příjmu, pro lidi s plným invalidním důchodem bez jiného pravidelného příjmu:

  • Jedno sezení (do 110 minut): 700 czk

Pro manažery nebo nějaké profesionální specialisty, kteří přijdou za účelem osobního růstu, který také souvisí s jejich profesí (módně se tomu říká coaching):

  • Jedno sezení (do 110 minut): 4 000 czk

A taková osobně - profesionální poznámka pod čarou:

Domnívám se, že by všichni psychoterapeuti, kteří poskytují své služby ambulantně, měli pracovat pouze na přímou platbu. Proč? Rozhodně by se tím „vyčistil trh“ a psychoterapeutické služby by se zkvalitnily. Klienti by mnohem pozorněji a jinak zvažovali, koho si vyberou, pokud by museli pro péči sáhnout do své kapsy.