Buďte opatrní vůči psycho-byznysu 

Toto je velmi ožehavé téma.
Velmi komplikované téma.
Velmi křehký led.
Velmi důležité téma.

Navzdory všem těm komplikacím považuji za svou profesionální povinnost se o tom aspoň pokusit se zmínit.

Ale odkud začít?

Zmínkami o tom, jak jsem se v mé praxi setkal s příliš mnoha lidmi, poškozenými různými esoteriky, new-age lidmi, různými coachi - kouči , i když členy marketingově dobře zpracovaných coachingových institutů, nebo těmi, co si svůj marketing dělají sami, ale také oficiálními psychology či psychiatry?

Sám velmi dobře vím, že jsem nepomohl úplně všem lidem, kteří mne vyhledali. Nicméně se domnívám, že jsem nikoho nepoškodil. Ale i tady se mohu mýlit, protože jediným kritériem je klient sám.

To ale neznamená, že nemůžu mít svůj názor.

Odrazím se tedy od nějakých historek, příběhů.

Jednak, přibližně před nějakým rokem jsem dostal mail od jistého pána, který se mne ptal, co si myslím o „terapii odvtělováním přivtělených duší“, u paní, která slibuje zaručené vyléčení všeho a kde čtyřhodinové sezení stojí 160 000 korun. Tedy popravdě, když jsem to četl, nedokázal jsem moc uvěřit tomu, že se něco takového opravdu děje. Jednak ta „terapie odvtělením přivtělených duší“ a jednak 160 000 korun za čtyři hodiny? Jejda, to bych byl ale bohatý, kdybych si takové prachy účtoval, tedy v případě, že by za mnou chodili lidé, kteří jsou ochotni a schopni to zaplatit.

Někteří trpící lidé jsou ochotni zaplatit cokoli, když jim někdo slíbí, že je z jejich utrpení zaručeně dostane.

To je první, a asi jediný absolutně stoprocentní znak něčeho, čemu byste se měli rozhodně vyhýbat – totiž, když Vám někdo slíbí zaručený úspěch „terapie“, ať už dělá jakoukoli „terapii“ nebo „osobní rozvoj“!

V ničem, co se týče práce s lidskou myslí či duší – sice žel, ale – nelze zaručit výsledek!

Základním znakem psycho–byznysu a populární psychologie je zneužívání lidského utrpení. Zcela bezpáteřní zneužívání utrpení. (Ano, farmaceutické firmy to dělají také, vím.)

Tonoucí se stébla chytá - se praví, že jo. A do jisté míry pochopitelně lidé, kteří hledají nějaké řešení pro své starosti, hledají a rozhodují se pro řešení, které vypadá jako dobrý návod, dobrá rada.

A tak je trh neuvěřitelným způsobem zahlcen knížkami, semináři i pseudo-kouči, kteří zdánlivě snadná řešení nabízejí. Řešení v podobě návodů, vysvětlení, rad, kuchařek. A nepatři sem jenom opravdu pochybné esoterické kruhy, ale – nejspíš k vašemu překvapení – i vědecky se tvářící psychologické postupy, jako například psychologické testy. Tady není prostor, abych to vysvětlil, ale psychologické testy nemají žádnou vypovídající hodnotu. Je to zhruba na stejné úrovni, jako věštění z kávové usedliny. Tragické je, že i oficiální statní instituce s psychologickými testy pracují a to nejlépe, když jsou provedeny přes počítač a ještě i počítačem vyhodnocené. To je dnes velký byznys, ale jenom proto, že lidé nevědí, co kupují, za co platí. A jak to ničí celou společnost, třeba ve formě psychologických soudních posudků, nebo psychologických vyšetření v různých psychologických poradnách, do toho se tady vůbec nemůžu pouštět.

Vyhýbejte se rozhodně jakýmkoli zaručeným návodům, radám, kuchařkám, zaměřeným na lepší komunikaci, na to, jak fungovat v partnerských vztazích, jak vychovávat děti, jak lépe řídit svůj vlastní život … Na nic z toho žádné fungující kuchařky neexistují, vše z těchto témat vyžaduje velmi citlivý individuální přístup a to, co zafunguje, je vždy na úrovni proměny prožívání a postojů a ne na úrovni nějakých rozumových technik.

Dobrým signálem pro to, čemu byste se měli vyhýbat, je také slib rychlého řešení! Obvykle témata lidských životů rychlá řešení nemají. Mám teď třeba na mysli semináře, které nabízejí, že vás za 5 hodin naučí, jak žít spokojený a úspěšný život. Nebo knížky, které slibují, že po jejich přečtení se uzdravíte ze všech psychosomatických nemocí. Nebo zaručeně úspěšnou čtyřhodinovou terapii odvtělením přivtělených duší.

Na druhou stranu zdánlivě paradoxně – je potřeba být velmi obezřetný, pokud Vám někdo tvrdí, že do terapie musíte chodit aspoň pět let, případně déle. To je opačný extrém, prostě přesvědčit klienta, že musí do terapie opravdu chodit velmi dlouho a tudíž tam nechat beztak co nejvíc peněz.

Esoterika je kapitola sama o sobě. Zde nejde jenom o byznys jako takový. Různé esoterické přístupy, od již opakovaně zmíněného odvtělování přivtělených duší až po magii na dálku, často lidi velmi dramaticky a tragicky poškodí, tedy pochopitelně ty lidi, kteří jsou nakloněni těm esoterickým blábolům a technikám věřit. Z vlastní praxe jsem velmi překvapený, jaké škody na lidské psychice umí esoterické „zákroky“ napáchat.

Na hranici esoteriky jsou dnes tak módní rodinné konstelace. Kromě jiných rizik je často vedou rychle vykvašení pseudo-terapeuti, kteří si samozřejmě museli sami za své „vzdělání“ zaplatit (ostatně, jako každý jiný terapeut, nicméně rozdíly existují), aby pak mohli vydělávat na hlouposti a/anebo utrpení obyčejných lidí. Mezi těmito „pseudo-terapeuty“ jsou často, pokud ne dokonce většinou, lidé, kteří nemají žádné širší chápání lidských životů, vztahů a lidské psychiky či duše. Znají jenom „rodinné konstelace“ a i zde mnohdy uvedou do chodu procesy, které jsou destruktivní.

Podobnou kapitolou je kupodivu pořád módní NLP neboli neuro-lingvistické programování. Tady je také většina byznysu spíše ve školení budoucích NLP praktiků, kteří za své opět „pseudo-vzdělání“ musí zaplatit velké částky. Ale nenaučí se nic jiného, kromě velmi omezeného a mechanistického NLP, bez dalšího porozumění lidským životům a problémům a opět i zde hrozí napáchání mnoha škod.

A velmi „technicky“ blízkou je KBT, čili kognitivně-behaviorální terapie, která je zcela oficiálně považovaná za velmi vědeckou a za vědeckými důkazy potvrzenou. Nemůžu zde řešit metodologické problémy a chyby, které stojí za těmito tvrzeními. Ve své praxi jsem se setkal s několika klienty, kteří se dostali do rukou českých špiček, kteří se věnují tomu, čemu se říká KBT a životy kterých byly touto „terapií“ pravděpodobně nenapravitelně zničené. Jak je to možné? Nu, KBT pracuje velmi primitivně na bázi myšlenky diagnóza – terapeutická technika; v tomto případě obvykle nějaká strachy, fobie, nebo něco, čemu se říká panická porucha, na co se nasadí KBT technika, ze kterých ty „nejmódnější“ jsou takzvané expozice, kdy je pacient v nějakém vzorci programově vystavován situacím, ze kterých má strach či fobii, nebo které vyvolávají úzkost až úzkostné záchvaty. U těch klientů, se kterými jsem se setkal, a životy kterých to zničilo, se to celé provádělo bez jakéhokoli zájmu o souvislosti v jejich životech, bez jakéhokoli zájmu o kontexty, ryze strojově, mechanisticky. Opravdu mi nejde do hlavy, že něco takového je oficiálně uznáváno jako jedna z nejvíce vědecky podložených terapií.

Zde stojí za to ještě krátce říci, že oficiální biologická psychiatrie také nemá „pravdu“ ve svých tvrzeních o „schizofrenii“, „depresích“, „psychózách“ a výhradně lékového léčení (pharma-psycho-byznys). To také umí napáchat hodně a nenapravitelných škod, žel zde víc k tomu psát nebudu, jelikož toto má být „krátký web“.

A mohl bych pokračovat a pokračovat. Je toho strašně moc, co je trhu psycho-byznysu nebezpečné, škodlivé, nesmyslné. Jak se v tom má laik vyznat, když i dokonce na evropské úrovni uznávaní „vědci“ doporučují velmi podivuhodné věci. A lidi, kteří se odvrátí od „vědy“, jdou k esoterikům. Hrozná situace.

Můj jediný nápad, který umím mít k tomu, jak si vybírat, jsou reference. Tedy osobní zkušenosti konkrétních lidí s konkrétními terapeuty. Ale ne jedna pozitivní reference či zkušenost, ale rozhodně několik. A to také nemusí stačit protože …

Všechny z výše uvedených postupů či přístupů mohou tu a tam někomu pomoci. Tedy, lidé s nimi mohou mít pozitivní zkušenosti. To rozhodně paradoxní je a nikdo neví, co těmto lidem vlastně pomohlo, ale ano, stává se to. A tím se vše stává ještě méně přehledné. A to je to, z čeho celý psycho-byznys čerpá a žije… A jsem zoufalý z toho, že neumím nabídnout použitelné vodítko.

Rád bych ho také nabídl při výběru literatury. A řekl bych – nečtěte nic, kde jsou návody, rady a samozřejmě škatulkování, typologie a podobně. Víte, je tolik lidí, se kterými se setkávám ve své praxi, kteří přijdou s nějakými názory - návody, které si někde načetli a pak se diví, že jejich životy jsou ve slepých uličkách.

Promiňte, opravdu se omlouvám, ale vlastně neumím říci nic lepšího, než to, abyste u čehokoli, co se týče vaší životní spokojenosti, duševní harmonie i fyzického zdraví byli opravdu velmi opatrní a obezřetní. Nevěřte automaticky tomu, co čtete, slyšíte, vidíte na videu nebo zažíváte na semináři či terapii nebo koučingu. Ani žádný pan doktor ve svém bílém plášti, třeba psychiatr, není neomylný bůh, spíš naopak. Buďte skeptičtí a pozorujte pečlivě, jestli to, s čím se setkáváte, opravdu dělá dobře Vám i Vašim blízkým a pokud ne, rychle to zahoďte.

Včetně mne.