Kurzy pro laickou veřejnost

Chci nabízet kurzy i pro laickou veřejnost, prostě pro lidi, kteří nemají ambici se stát profesionály v některé z pomáhajících profesí. Pro lidi, kteří se chtějí dozvědět něco o aktuálním stavu poznání v oborech psychologicko – psychiatrických, protože je to prostě zajímá, protože se třeba chtějí dozvědět něco, k čemu zas není žel tak běžný přístup (osvěta), ale také pro lidi, kteří si třeba prochází nějakým obtížným životním obdobím a pro které by takový kurz, který nabízím, mohl být nějakým odrazovým můstkem dál. A když mluvím o tom, že primárně se tyto kurzy zaměřují na laickou veřejnost, neříkám tím, že na úvodní kurz nevezmu nějakého psychologa či studenta psychologie, učitele, lékaře a podobně, který tam chce přijít proto, aby si o tom, co a jak učím, udělal osobní zkušenost.

Nyní nabízím zcela úvodní kurz, kterému bych rád říkal nějak jako:

KOMUNIKACE, UMĚNÍ „ZDRAVÉ“ KOMUNIKACE A LIDSKÉ ŽIVOTY

Témata, která se v kurzu objeví, jsou zhruba následující:

co to vůbec je, mezilidská komunikace – myslíte si, že to víte?

 • jaký je vztah mezi komunikací a kvalitou mezilidských vztahů kdekoli a kdykoli;
 • jaký je vztah mezi komunikací a lidským zdravím či nemocemi;
 • na čem všem se mezilidská komunikace podílí;
 • jaký je vztah komunikace a znalostí o ní, dovedností a emocí a postojů;
 • co mohu a mám udělat pro to, aby moje komunikace byla přesná a srozumitelná;  aby třeba můj podřízený zadání úkolu rozuměl přesně tak, jak chci, aby ho také tak splnil a měl chuť ho splnit; jak to mám udělat;
 • jak zjistím, jestli mi bylo rozuměno, či nikoliv;  co a jak mám pro to dělat;
 • co mohu a mám udělat proto, abych dobře rozuměl tomu, co mi říkají či chtějí říci jiní; a hlavně - jak to mám dělat; 
 • co mohu a mám udělat pro to, aby mi mé okolí důvěřovalo a aby mne respektovalo; a hlavně - jak to mám dělat; 
 • co základního mohu a mám udělat pro to, abych předcházel nedorozuměním a konfliktům; jak to mám dělat;
 • jak to, že komunikace je někdy klidná a konstruktivní a jindy plna napětí, nedorozumění až konfliktů; 
 • jak souvisí mezilidská komunikace s vnímáním sebe a okolí;
 • jak souvisí mezilidská komunikace s „vlastnostmi a charakterem“ člověka;
 • jak s komunikací souvisí na jedné straně rozum a na straně druhé emoce;
 • jaký praktický význam má zabývat se na jedné straně slovní a na straně druhé mimoslovní komunikací;
 • jak vznikají nedorozumění a konflikty;
 • jak to, jak vnímám sebe a své okolí, ovlivňuje mou komunikaci;  
 • jak moje komunikace ovlivňuje to, jak mne vnímají jiní;
 • konstruktivní komunikační strategie; kompromis versus konsensus;
 • předsudky, jejich destruktivní účinky a co s nimi;
 • reflexe sebe, partnera v rozhovoru a dění v rozhovoru;
 • utváření vztahu;
 • dotazování;
 • naslouchání;
 • hypotetizování;
 • jak „správně“ pochválit;
 • jak „správně“ kritizovat;
 • jak konstruktivně vyslovovat nesouhlas;
 • jak konstruktivně vyslovovat požadavek;
 • jak přijímat pochvalu;
 • jak přijímat kritiku;
 • jak reagovat na nesouhlas a odmítnutí;
 • jak konstruktivně reagovat na vztek a agresi lidí z okolí; 
 • jak mít u lidí kolem sebe přirozenou autoritu;
 • proč někdy (třeba i často) dělám nebo trpím věci, které dělat či trpět nechci a ztrácím přitom hodně času, energie, sebeúcty a někdy i důležité vztahy;
 • jakou roli hrají v našich životech, a práci pojmy měl bych, musím, chci, nechci, neměl bych, nemusím;
 • asertivita, sebevědomí, klid a zdraví; 
 • asertivita jako vyspělý a kultivovaný přístup k předcházení a řešení běžných i vážnějších konfliktů;
 • proč žiji, jak žiji?
 • jak chci žít a pracovat ? jaký chci být ? 
 • harmonizace pracovní a privátní roviny života;
 • jak doopravdy rozumět pojmům jako zvládání či řízení času nebo řízení sebe;
   

Jsou to absolutně základní témata, která se všechna točí kolem komunikace a která mají všechna vztah k míře životní spokojenosti a zdraví. Nicméně POZOR! V tomto nyní nabízeném úvodním kurzu by to bylo dost letem světem, jelikož v časovém rozmezí úvodního kurzu opravdu nelze jít do všech detailů. Rozhodně to ale umím udělat tak, aby zájemci získali poctivou myšlenkovou i emocionální základnu pro případné další kroky a také inspiraci pro své životy.

Podle zájmu a zájemců mohou na tento úvodní kurz navazovat další, specializovanější kurzy

Časový rozsah tohoto úvodního kurzu by byl: pátek 16.00 – 20.00 hod.; sobota 9.00 – 19.00 hod.; neděle 9.00 – 15.00 hod.

Místo konání by byla má pracovna v Brně.

Počet účastníků: 8 – 10

Cena na jednoho účastníka (lektorský honorář): 2 000 korun (plus 21% DPH).
(K úhradě nejpozději 5 dní před termínem kurzu, na fakturu, bankovním převodem.)

Přihlašování: 

Nebudu vypisovat dopředu žádný konkrétní termín.
Zájemci, pište mi na můj e-mail: jb@jb-terapeut.cz

Napište, že máte zájem o tento kurz a základní informace o sobě.
Včetně důvodu či důvodů, proč byste se chtěl/a kurzu zúčastnit.

Ve chvíli, když bude pohromadě minimálně 8 lidí, domluvíme si termín.